Hướng dẫn đăng ký tham dự (chọn dấu ^ để xem chi tiết)

  1. Để tham dự các khoá đào tạo được thực hiện ở trang này, các Anh (chị) vui lòng thực hiện đăng ký.

  2. Nhập đầy đủ thông tin theo yêu cầu của biểu mẫu đăng ký. Nếu chưa biết mật khẩu đăng nhập FORM đăng ký, vui lòng liên lạc người quản lý trực tiếp của bạn hoặc điều dưỡng trưởng.

  3. Các Anh (Chị) ở các cơ sở y tế khác, nếu có nhu cầu tham gia, Phòng Quản lý chất lượng sẽ cấp mật khẩu đăng nhập theo khoa, phòng (hoặc bệnh viện). Vui lòng liên lạc về địa chỉ: p.qlcl@nhidong.org.vn hoặc pqlcl.ch1@gmail.com để được cấp mật khẩu đăng nhập.

  4. Sau khi hoàn thành đăng ký, các Anh (Chị) sẽ nhận được thư điện tử xác nhận đăng ký đào tạo và cấp mật khẩu mở bài giảng liên quan.

  5. Mật khẩu mở bài giảng có hiệu lực trong thời gian xác định. Tốt nhất là hoàn thành bài giảng trong tháng đăng ký.

  6. Nhân viên bệnh viện Nhi đồng 1 cần nhập chính xác mã nhân viên để được tính điểm học hỏi liên tục.

PDCA

Tiếp cận hiệu quả để thực hành cải tiến chất lượng dịch vụ dựa trên công việc

Chỉ số chất lượng

Thước đo quan trọng giúp nhóm can thiệp đánh giá hiệu quả hoạt động cải tiến

Run Chart

Công cụ cơ bản phân tích dữ liệu chuỗi thời gian nhằm đánh giá khuynh hướng chỉ số

Pareto Chart

Công cụ phân tích dữ liệu phân nhóm thường dùng trong ra quyết định theo ưu tiên

P-HT-19

Đào tạo hệ thống tài liệu nội bộ bệnh viện: Quy trình sử dụng & bảo trì trang thiết bị y tế

Mô hình Kano

Giới thiệu tóm lượt về ứng dụng mô hình Kano trong đo lường hài lòng khách hàng

P-chart

Công cụ phân tích dữ liệu chuỗi nâng cao dành cho biến phần trăm (proportion)

C&U-Chart

Công cụ phân tích dữ liệu chuỗi nâng cao dành cho biến sự kiện (đang cập nhật)