GIỚI THIỆU

Ngày 13/9/2022, Bệnh viện Nhi đồng 1 sẽ tổ chức Diễn đàn lần thứ 30 và phát động: "Tuần lễ sử dụng thuốc hợp lý, an toàn". Diễn đàn là sự kiện được tổ chức thường xuyên 3-4 kỳ mỗi năm, là nơi để các khoa chia sẻ kinh nghiệm triển khai các hoạt động cải tiến và giới thiệu sản phẩm tiêu biểu vào thời điểm chuyển giao giữa các năm, bằng sự kiện thường niên: "Hội thi sản phẩm sáng kiến - cải tiến chất lượng".

Diễn đàn CTCL-ATNB lần thứ 30 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm Ngày An toàn người bệnh Thế giới lần thứ 4 - 17/9/2022. Trong Diễn đàn lần này, chúng tôi tổ chức mở rộng ngoài bệnh viện, với mong muốn chia sẻ những trải nghiệm về cải tiến chất lượng - an toàn người bệnh liên quan đến sử dụng thuốc.

Diễn đàn lần thứ 30 là sự kiện khởi đầu của Tuần lễ An toàn người bệnh năm 2022 tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Các hoạt động đã thực hiện, sẽ tiếp tục được triển khai trong Tuần lễ và duy trì cho đến 31/12/2022 như: [1] Tăng cường giám sát an toàn sử dụng thuốc theo Kế hoạch số 71/KH-BVNĐ1 ngày 04/04/2022, [2] Triển khai giám sát và cải tiến sử dụng kháng sinh dự phòng, [3] Triển khai Ứng dụng đào tạo trực tuyến về QLCL-ATNB, nhất là an toàn sử dụng thuốc, [4] Phát động sáng tác các “tác phẩm” đào tạo, cổ động sử dụng thuốc hợp lý, an toàn dành cho người bệnh và NVYT.

Ban Tổ chức trân trọng kính mời các Anh, Chị là trưởng, phó khoa, phòng; điều dưỡng trưởng, kỹ thuật viên trưởng; thành viên Mạng lưới QLCL-ATNB và khách mời đã đăng ký tham dự trực tuyến, tham dự Diễn đàn vào lúc 13 giờ, thứ Ba, ngày 13/9/2022 tại Hội trường AB. Các Anh, Chị đăng ký tham dự trực tuyến vui lòng kết nối vào phòng Zoom QLCL-ATNB trước giờ khai mạc để giúp Diễn đàn đạt kết quả tốt. Thông tin đăng nhập Diễn đàn trực tuyến sẽ chuyển qua email đăng ký tham dự. Đăng ký tham dự tại đây.

Liên kết nhóm Zalo hỗ trợ và gửi câu hỏi thảo luận tại đây.

Ban Tổ chức Diễn đàn Cải tiến chất lượng - An toàn người bệnh BV. Nhi đồng 1

CHỦ TRÌ DIỄN ĐÀN CTCL-ATNB LẦN THỨ 30

PGS.TS.BS. Nguyễn Thanh Hùng

Giám đốc - Chủ tịch Hội đồng QLCL

Bệnh viện Nhi đồng 1

TS.BS. Ngô Ngọc Quang Minh

Phó Giám đốc - Trưởng ban ATNB

Bệnh viện Nhi đồng 1

DANH SÁCH BÁO CÁO VIÊN DIỄN ĐÀN LẦN THỨ 30

Ths.BS. Đỗ Văn Niệm

Trưởng phòng Quản lý chất lượng

Bệnh viện Nhi đồng 1

DS.CK2. Nguyễn Thị Bích Nga

Trưởng khoa Dược

Bệnh viện Nhi đồng 1

BS. Nguyễn Ngọc Minh Châu

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Bệnh viện Nhi đồng 1

CHƯƠNG TRÌNH DIỄN ĐÀN LẦN THỨ 30: 13 giờ 13-09-2022

TÀI LIỆU DIỄN ĐÀN

TÀI LIỆU TRUYỀN THÔNG DÀNH CHO NHÂN VIÊN Y TẾ:

CÁC BÁO CÁO CHÍNH THỨC TẠI DIỄN ĐÀN LẦN THỨ 30

(Đang cập nhật)

TÀI LIỆU DIỄN ĐÀN LẦN THỨ 26 (chuyên đề liên quan)