SẢN PHẨM NHÓM 2: HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC

Mã số bình chọn: MS-05

Tác giả: Đinh Tấn Phương, khoa Cấp cứu

Mã số bình chọn: MS-06

Tác giả: Trần Ngọc Kim Anh, khoa Sốt xuất huyết

Mã số bình chọn: MS-18

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Duy, khoa Hồi sức sơ sinh