SẢN PHẨM NHÓM 4: AN TOÀN HƠN

Mã số bình chọn: MS-08

Tác giả: Lê Thị Ngọc Lan, khoa Ngoại tổng hợp

Mã số bình chọn: MS-09

Tác giả: Vũ Hà Phương, khoa Sơ sinh

Mã số bình chọn: MS-10

Tác giả: Nguyễn Khánh Linh, Khoa Cấp cứu

Mã số bình chọn: MS-20

Tác giả: Hà Văn Lượng, khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức