GIỚI THIỆU:

Máy khảo sát trải nghiệm người bệnh DESAT (Daily customer's Experience Surveillance and Analysis Tools) là sản phẩm do nhóm sáng kiến Phòng Quản lý chất lượng - BV. Nhi đồng 1 phát triển năm 2019. Đây là một "gói giải pháp" bao gồm kiosk khảo sát, công cụ phân tích số liệu, hướng dẫn nhận biết cơ hội cải tiến và truy vết nguyên nhân để kịp thời điều chỉnh.

Công cụ này giúp trưởng khoa, điều dưỡng trưởng phát hiện nhanh chóng những vấn đề ảnh hưởng chất lượng dịch vụ của khoa mình ngay trong ngày, thông qua kisok khảo sát ở ngay khu vực cung cấp dịch vụ, đúng như tên gọi của nó (máy đo độ KHÔNG BÃO HOÀ OXY của khoa lâm sàng).