Giới thiệu và hướng dẫn

Đây là chuyên đề nâng cao, thay thế cho biểu đồ con chạy trong phân tích dữ liệu chuỗi thời gian theo đặc điểm phân phối của dữ liệu. Nếu bạn chưa hoàn thành chuyên đề PDCA, Chỉ số chất lượng và Biểu đồ con chạy thì nên trở lại học các chuyên đề này trước khi tiếp tục.

Biểu đồ kiểm soát nói chung và biểu đồ p nói riêng là công cụ phân tích dữ liệu chuỗi thời gian trong cải tiến. Nó được sử dụng khi số điểm dữ liệu đủ lớn (thường từ 20 trở lên) và cần chọn loại biểu đồ phù hợp với đặc điểm của dữ liệu. Biểu đồ p dành cho các chỉ số có kiểu dữ liệu là biến phần trăm so với tổng thể (proportion). Kiểu dữ liệu này thường gặp đối với chỉ số quá trình trong cải tiến, như tỷ lệ tuân thủ các tài liệu hướng dẫn thực hành chuẩn.

Để tham dự bài giảng trực tuyến, bạn cần đăng ký tham dự để nhận mật khẩu mở bài giảng. Tài liệu hướng dẫn thực hành P-chart, trích từ "Tài liệu đào tạo cải tiến chất lượng bệnh viện", được trình bày ở phần tiếp theo. 

Chương trình và tài liệu đào tạo cấp chứng chỉ chuyên đề Công cụ Quản lý chất lượng bệnh viện (gồm phần cơ bản: 24 giờ và nâng cao: 55 giờ) đã được Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh phê duyệt theo Quyết định số 2026/QĐ-SYT ngày 06/05/2022. Các cơ sở y tế có nhu cầu mở khóa đào tạo vui lòng liên lạc: Đơn vị Đào tạo - Bệnh viện Nhi đồng 1 (Gọi tổng đài số: (028) 39271119 và chọn số 0 để gặp tổng đài viên hỗ trợ chuyển số nội bộ). Học viên đăng ký tham gia các khóa học xem thông tin trên trang chủ hoặc trang tin nội bộ https://nhidong.org.vn/Index.aspx.

LƯU Ý: Để xem bài giảng toàn màn hình, chọn "Xem BG trên NhidongHost" hoặc mở bài giảng bằng trình duyệt Firefox --> "nhấp chuột phải trên bài giảng --> This Frame --> Open Frame..." (nếu mở bài giảng trên máy tính).

PDCA

Tiếp cận hiệu quả để thực hành cải tiến chất lượng dịch vụ dựa trên công việc

Chỉ số chất lượng

Thước đo quan trọng giúp nhóm can thiệp đánh giá hiệu quả hoạt động cải tiến

Run Chart

Công cụ cơ bản phân tích dữ liệu chuỗi thời gian nhằm đánh giá khuynh hướng chỉ số

Pareto Chart

Công cụ phân tích dữ liệu phân nhóm thường dùng trong ra quyết định theo ưu tiên