HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC & KHẢO SÁT TRƯỚC ĐÀO TẠO:

Chương trình và tài liệu đào tạo cấp chứng chỉ chuyên đề PDCA (gồm phần cơ bản: 24 giờ và nâng cao: 88 giờ) và Công cụ Quản lý chất lượng (cơ bản: 24 giờ, nâng cao: 55 giờ); đã được Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh phê duyệt theo Quyết định số 2026/QĐ-SYT ngày 06/05/2022

Khóa học cấp chứng chỉ đào tạo đăng ký theo thông báo của Đơn vị Đào tạo liên tục Bệnh viện Nhi đồng 1. Học viên thực hiện khảo sát trước đào tạo tại đây. Mật khẩu mở biểu mẫu khảo sát do ĐV. Đào tạo hoặc phòng Quản lý chất lượng cung cấp.

Để tham dự bài giảng trực tuyến (không cấp chứng nhận đào tạo), bạn cần đăng ký tham dự để nhận mật khẩu mở bài giảng. Tài liệu hướng dẫn được trình bày ở phần tiếp theo sau bài giảng e-learning hoặc bài giảng video

Các cơ sở y tế có nhu cầu mở khóa đào tạo vui lòng liên lạc: Đơn vị Đào tạo - Bệnh viện Nhi đồng 1 (Gọi tổng đài số: (028) 39271119 và chọn số 0 để gặp tổng đài viên hỗ trợ chuyển số nội bộ). Học viên đăng ký tham gia các khóa học được thông báo trên trang chủ hoặc trang tin nội bộ https://nhidong.org.vn/Index.aspx.

ĐĂNG KÝ HỌC TRỰC TUYẾN (chọn dấu ^ để xem chi tiết)

CHƯƠNG TRÌNH KHÓA HỌC CẤP CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo cải tiến chất lượng bệnh viện (phần cơ bản)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG THEO CHU TRÌNH PDCA 

(phần nâng cao)

Chương trình đào tạo Công cụ quản lý chất lượng (phần cơ bản)

CHUYÊN ĐỀ ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN ĐANG TRIỂN KHAI

PDCA

Tiếp cận hiệu quả để thực hành cải tiến chất lượng dịch vụ dựa trên công việc

Chỉ số chất lượng

Thước đo quan trọng giúp nhóm can thiệp đánh giá hiệu quả hoạt động cải tiến

Run Chart

Công cụ cơ bản phân tích dữ liệu chuỗi thời gian nhằm đánh giá khuynh hướng chỉ số

Pareto Chart

Công cụ phân tích dữ liệu phân nhóm thường dùng trong ra quyết định theo ưu tiên

P-HT-19

Đào tạo hệ thống tài liệu nội bộ bệnh viện: Quy trình sử dụng & bảo trì TTB y tế

Mô hình Kano

Giới thiệu tóm lượt về ứng dụng mô hình Kano trong đo lường hài lòng khách hàng

P-chart

Công cụ phân tích dữ liệu chuỗi nâng cao dành cho biến phần trăm (proportion)

C&U-Chart

Công cụ phân tích dữ liệu chuỗi nâng cao dành cho biến sự kiện (đang cập nhật)