CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

GIỚI THIỆU

Đây là nghiên cứu tiếp nối của đề tài nghiên cứu tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng của người học và khả năng ứng dụng kiến thức, kỹ năng đã học vào thực tiễn, do nhóm nghiên cứu Phòng Quản lý chất lượng - BV. Nhi đồng 1 thực hiện năm 2017.

Trong cải tiến này, nhóm thực hiện đã chuẩn hoá toàn bộ các thang đánh giá đề án cải tiến tiếp cận PDCA và báo cáo kết quả hoạt động cải tiến theo thang điểm định lượng (Thang bách phân). Đồng thời cũng thực hiện nghiên cứu đánh giá giá trị nội dung của các thang đo này (Xem kết quả nghiên cứu trên Tạp chí Nhi khoa, tập 14, số 1 tại đây). Những thang đo đối với hoạt động cải tiến theo phương pháp 5S và sáng kiến cũng được phát triển trong giai đoạn mở rộng áp dụng kết quả nghiên cứu. Xem chi tiết các mẫu phiếu đánh giá tại đây.

Hoạt động hỗ trợ kỹ thuật theo hình thức 1 (HDV) kèm 1 (Nhóm can thiệp) trong giai đoạn thực hành giúp học viên thực sự có trải nghiệm về một quá trình giải quyết vấn đề chất lượng thực tiễn một cách đầy đủ nhất.

Chương trình và tài liệu đào tạo cũng đã được biên soạn mới và cập nhật, đảm bảo tính liên thông từ trình độ đào tạo cơ bản đến nâng cao. Chương trình đào tạo được thiết kế và tổ chức thực hiện theo hướng đào tạo thực hành theo nhóm nhỏ, theo phương pháp dạy học tích cực MetaPlan, kết hợp với giai đoạn can thiệp thực địa dành cho học viên đào tạo trình độ nâng cao.

Năm 2021, phòng Quản lý chất lượng chính thức triển khai chương trình đào tạo trực tuyến về quản lý chất lượng - an toàn người bệnh. Học viên có thể chọn lựa các chuyên đề riêng lẻ hoặc đăng ký tham dự các khoá đào tạo tích hợp, kết hợp bài giảng e-learning với hướng dẫn thực hành công cụ cải tiến chất lượng trực tuyến qua Google Meet/Zoom/MS Teams, tư vấn lập đề án và triển khai hoạt động cải tiến thực địa có sự hỗ trợ từ xa.

Có 8 bài giảng e-learning theo chuyên đề liên quan hoạt động cải tiến và đào tạo hệ thống tài liệu nội bộ đã triển khai trên trang đào tạo này (xem thẻ khoá học và đào tạo QMS).

Những ứng dụng kiểm tra kiến thức trực tuyến về quản lý chất lượng - an toàn người bệnh dưới dạng trò chơi trắc nghiệm cũng được triển khai, kết hợp với bài giảng e-learning để giúp học viên tự ôn tập kiến thức và gia tăng hứng thú khi tham gia khoá học trực tuyến dành cho học viên tham gia khoá đào tạo tích hợp.

Các tư liệu học tập bao gồm các biểu mẫu, thang đánh giá, dữ liệu thực hành và tài liệu tham khảo chính cũng được tích hợp vào bài giảng e-learning để tạo thuận lợi tối đa cho người học, theo đúng định hướng đào tạo tích hợp và tích luỹ theo từng mô-đun hoàn chỉnh.

Hoạt động đào tạo cũng đã được mở rộng cho nhân viên y tế ở các bệnh viện khác từ tháng 6-2021. Đăng ký tham dự khoá học tại đây.