Giới thiệu và hướng dẫn

Đây là phần tiếp nối chuyên đề Chỉ số chất lượng trong cải tiến, bổ sung chuyên đề PDCA (và cũng là 1 phần của khóa học chuyên đề Công cụ Quản lý chất lượng), trong phân tích dữ liệu chuỗi thời gian, nhằm đánh giá hiệu quả can thiệp. Nếu bạn chưa hoàn thành chuyên đề PDCA và Chỉ số chất lượng thì nên trở lại học chuyên đề này trước khi tiếp tục.

Biểu đồ con chạy là công cụ phân tích dữ liệu chuỗi đơn giản, thường dùng trong cải tiến. Để phát hiện các thay đổi mức độ nhỏ hơn (nếu chưa thể phát hiện trên biểu đồ con chạy), có thể bạn cần phải thu thập nhiều điểm dữ liệu hơn và sử dụng biểu đồ kiểm soát phù hợp với đặc điểm của dữ liệu.

Để tham dự bài giảng trực tuyến, bạn cần đăng ký tham dự để nhận mật khẩu mở bài giảng. Tài liệu hướng dẫn thực hành Run-chart, trích từ "Tài liệu đào tạo cải tiến chất lượng bệnh viện", được trình bày ở phần tiếp theo. 

Chương trình và tài liệu đào tạo cấp chứng chỉ chuyên đề Công cụ Quản lý chất lượng bệnh viện (gồm phần cơ bản: 24 giờ và nâng cao: 55 giờ) đã được Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh phê duyệt theo Quyết định số 2026/QĐ-SYT ngày 06/05/2022. Các cơ sở y tế có nhu cầu mở khóa đào tạo vui lòng liên lạc: Đơn vị Đào tạo - Bệnh viện Nhi đồng 1 (Gọi tổng đài số: (028) 39271119 và chọn số 0 để gặp tổng đài viên hỗ trợ chuyển số nội bộ). Học viên đăng ký tham gia các khóa học xem thông tin trên trang chủ hoặc trang tin nội bộ https://nhidong.org.vn/Index.aspx.

LƯU Ý: Để xem bài giảng toàn màn hình, chọn "Xem BG trên NhidongHost" hoặc mở bài giảng bằng trình duyệt Firefox --> "nhấp chuột phải trên bài giảng --> This Frame --> Open Frame..." (nếu mở bài giảng trên máy tính).

PDCA

Tiếp cận hiệu quả để thực hành cải tiến chất lượng dịch vụ dựa trên công việc

Chỉ số chất lượng

Thước đo quan trọng giúp nhóm can thiệp đánh giá hiệu quả hoạt động cải tiến

P-Chart

Công cụ phân tích dữ liệu chuỗi nâng cao nhằm đánh giá khuynh hướng chỉ số

Pareto Chart

Công cụ phân tích dữ liệu phân nhóm thường dùng trong ra quyết định theo ưu tiên