THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH CẢI TIẾN CẤP KHOA NĂM 2022

Cho đến ngày 06/01/2022, phòng Quản lý chất lượng đã nhận được 39 nội dung đăng ký cải tiến chất lượng cấp khoa năm 2022 (danh sách đính kèm đã gửi các khoa qua thư điện tử). Sau khi các phòng chức năng liên quan cho ý kiến thống nhất (hạn chót ngày 11/01/2022) đối với các đề xuất về nội dung cần hỗ trợ, phòng Quản lý chất lượng sẽ trình Hội đồng QLCL thông qua tại kỳ họp Quý 1. Các khoa, phòng có thể bắt đầu lập đề án cải tiến theo hướng dẫn đã triển khai (xem biểu mẫu - ở mục số 8) và gửi hồ sơ đăng ký thẩm định đề án về phòng QLCL. Xem hướng dẫn thủ tục đăng ký cải tiến - sáng kiến tại đây.

Đối với các khoa, phòng chưa đăng ký hoặc cần bổ sung nội dung thì tiến hành lập đề án cải tiến và đăng ký thẩm định theo hướng dẫn tại thủ tục P-HT-06 mà không có giới hạn nào về thời gian đăng ký. Hồ sơ đăng ký sẽ được thẩm định trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký. Các khoa, phòng lưu ý: HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN SÁNG KIẾN - CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG HIỆN TẠI CHỈ TIẾP NHẬN QUA THƯ ĐIỆN TỬ. Vui lòng không gửi hồ sơ đăng ký dạng bản in nhằm đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19.

Trường hợp khoa, phòng cần hỗ trợ kỹ thuật lập đề án, vui lòng đăng ký trực tiếp với phòng QLCL (Ths. Nhung) để được sắp xếp lịch làm việc. Vui lòng đăng ký trước, ít nhất là ngày thứ Sáu của tuần trước khi làm việc theo dự kiến.

CHƯƠNG TRÌNH VÀ HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG

Chương trình đánh giá & cải tiến

Chương trình cải tiến chất lượng năm 2022: Căn cứ kết quả đánh giá cuối năm 2021, bệnh viện đã triển khai 11 chương trình cải tiến cấp bệnh viện & triển khai ký cam kết thực hiện 39 chủ đề cải tiến cấp khoa, theo Kế hoạch số 19/KH-BVNĐ1 ngày 09/02/2022.

Chương trình đánh giá nội bộ năm 2022 theo kế hoạch số 18/KH-BVNĐ1 ngày 09/02/2022 gồm 4 chuyên đề:

 1. Tiêu chí chất lượng bệnh viện (+ tiêu chí liên quan)

 2. Chuyên môn kỹ thuật & An toàn người bệnh (CĐ 2A)

 3. Chất lượng xét nghiệm (CĐ 2B)

 4. Kiểm soát nhiễm khuẩn và An toàn môi trường (CĐ 3)

 5. Bệnh viện an toàn trong tình huống khẩn cấp (CĐ6)

Kết quả đánh giá chuyên đề 2A tháng 6/2022 đã đề xuất bổ sung 7 chương trình cải tiến chất lượng cấp bệnh viện theo Công văn số 1025/BVNĐ1-QLCL ngày 06/7/2022.

Từ năm 2022, ứng dụng đánh giá chất lượng được phát triển nhằm đơn giản hoá hồ sơ và quá trình đanh giá nội bộ.

Diễn đàn cải tiến chất lượng:

Diễn đàn Cải tiến chất lượng - An toàn người bệnh là sinh hoạt thường kỳ dành cho Mạng lưới Quản lý chất lượng - An toàn người bệnh. Diễn đàn thường tổ chức định kỳ mỗi quý. Đây là cơ hội để các thành viên trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm cải tiến, những sáng kiến về an toàn người bệnh giữa các khoa.

Diễn đàn lần thứ 29 dự kiến được tổ chức trong tháng 8/2022 với chủ đề: Quản lý và bảo quản hồ sơ bệnh án, hồ sơ tài liệu tại các khoa, phòng.

Hội thi sản phẩm sáng kiến - cải tiến tiêu biểu:

Hội thi sản phẩm sáng kiến - cải tiến chất lượng tiêu biểu đã trở thành ngày hội thường niên tại bệnh viện trong vài năm qua. Đây là dịp đặc biệt để các nhóm cải tiến giới thiệu các sản phẩm mà họ đã dành nhiều tâm huyết trong năm cho các khoa, phòng khác nhằm nhân rộng mô hình.

Hội thi lần thứ 4 sẽ tiếp tục được tổ chức thường niên vào tháng 12/2022. Xem lại sản phẩm dự thi các năm của Hội thi tại đây.

[Cập nhật ngày 15/7/2022]

Đề án & hoạt động cải tiến

Nhằm thúc đẩy hoạt động cải tiến, từ năm 2020 Phòng Quản lý chất lượng đã triển khai hoạt động hỗ trợ kỹ thuật cho các nhóm cải tiến từ giai đoạn xây dựng đề án, triển khai thực địa, phân tích số liệu & điều chỉnh.

Các khoa, phòng đăng ký lịch làm việc để được hỗ trợ theo hình thức "cầm tay chỉ việc" vào các buổi chiều thứ Ba-Tư-Năm hàng tuần.

Khi tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hoạt động hỗ trợ tiếp tục được duy trì thực hiện từ xa thông qua các buổi làm việc trực tuyến trên Google Meet/Zoom/MS Teams.

Các đề án, ý tưởng sáng kiến đang triển khai:

 1. Thí điểm ứng dụng số, từng bước chuyển đổi số hoạt động quản lý chất lượng tại bệnh viện Nhi đồng 1. [Phòng QLCL]. Xem giới thiệu ứng dụng giám sát và phân tích chỉ số - sản phẩm của chương trình cải tiến tại đây.

 2. Nhân rộng và duy trì 4 đề án số hoá hoạt động khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên - Từ khảo sát đến phân tích và báo cáo kết quả: chuyển đổi từ hệ thống khảo sát trên ODK/ONA sang Google Cloud Flatform - phân tích dữ liệu thời gian thực, triển khai khảo sát qua mã QR, phân tích dữ liệu và lập báo cáo định dạng .html (Ngôn ngữ R, R-markdown) [QLCL]:

 • Số hoá khảo sát hài lòng người bệnh ngoại trú theo mẫu khảo sát PSQ8.

 • Số hoá khảo sát hài lòng người bệnh nội trú theo mẫu khảo sát CSQ8m.

 • Số hoá khâu khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên theo mẫu khảo sát trực tuyến của Bộ Y tế: Giải pháp kiểm soát mật khẩu đăng nhập ứng dụng khảo sát từ xa.

 • Số hoá khâu khảo sát tại hiện trường mẫu khảo sát trải nghiệm người bệnh theo mẫu khảo sát của Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh: Giải pháp kiểm soát mật khẩu đăng nhập từ xa qua QRcode tạm thời.

 1. Chương trình nâng cao chất lượng giao tiếp nghề nghiệp năm 2022. [Phòng QLCL]

 2. Chuyển đổi hệ thống khảo sát DESAT từ ODK/ONA sang Google Cloud Platform. [Phòng QLCL]