THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH CẢI TIẾN NĂM 2023

Ngày 22/02/2023, bệnh viện Nhi đồng 1 đã triển khai Kế hoạch số 48/KH-BVNĐ1 về Chương trình cải tiến chất lượng năm 2023. Có 12 nhóm nội dung cấp bệnh viện và 27 đề tài cấp khoa đã được ký cam kết. Các khoa, phòng lập đề án cải tiến theo hướng dẫn đã triển khai (xem biểu mẫu - ở mục số 8) và gửi hồ sơ đăng ký thẩm định đề án về phòng QLCL. Xem hướng dẫn thủ tục đăng ký cải tiến - sáng kiến tại đây.

Ngày 19/7/2023, Phòng Quản lý chất lượng cũng đã triển khai bổ sung 2 hướng dẫn kèm theo P-HT-06 là I-CTCL-02 (hướng dẫn thủ tục sáng kiến cấp đơn vị) và I-CTCL-03 (hướng dẫn thực hiện đăng ký sáng kiến và quản lý hồ sơ cấp dơn vị trên ứng dụng GiamSatQTKT), và hướng dẫn kỹ thuật "cải tiến" dựa trên chương trình kiểm soát chất lượng và chỉ số chất lượng theo Kế hoạch số 123/KH-BVNĐ1 ngày 04/5/2023. Xem lại bản ghi hình buổi tập huấn tại đây.

Đối với các khoa, phòng chưa đăng ký hoặc cần bổ sung nội dung thì tiến hành lập đề án cải tiến và đăng ký thẩm định theo hướng dẫn tại thủ tục P-HT-06 mà không có giới hạn nào về thời gian đăng ký. Hồ sơ đăng ký sẽ được thẩm định trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký. Các khoa, phòng lưu ý: HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN SÁNG KIẾN - CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG HIỆN TẠI CHỈ TIẾP NHẬN QUA THƯ ĐIỆN TỬ hoặc đăng ký trên ứng dụng giám sát QTKT (đối với đề tài cấp đơn vị). Vui lòng không gửi hồ sơ đăng ký dạng bản in.

Trường hợp khoa, phòng cần hỗ trợ kỹ thuật lập đề án, vui lòng đăng ký trực tiếp với phòng QLCL trên ứng dụng giám sát (AppGiamSatQTKT) để được sắp xếp và chủ động về lịch làm việc.

[Cập nhật: 26/7/2023]

CHƯƠNG TRÌNH VÀ HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG

Chương trình đánh giá & cải tiến

Chương trình cải tiến chất lượng năm 2023: Căn cứ kết quả đánh giá cuối năm 2022, bệnh viện đã triển khai 12 chương trình cải tiến cấp bệnh viện & triển khai ký cam kết thực hiện 27 chủ đề cải tiến cấp khoa, theo Kế hoạch số 48/KH-BVNĐ1 ngày 22/02/2023.

Chương trình đánh giá nội bộ năm 2023 theo kế hoạch số 47/KH-BVNĐ1 ngày 22/02/2023 gồm 4 chuyên đề:

Kết quả đánh giá chuyên đề 2A tháng 5/2023 đã đề xuất bổ sung 7 chương trình cải tiến chất lượng cấp bệnh viện theo Công văn số 736/BVNĐ1-QLCL ngày 07/6/2023. Giám đốc bệnh viện cũng đã chỉ đạo thúc đẩy các hoạt động sáng kiến-cải tiến cấp khoa gắn liền với chương trình kiểm soát và đảm bảo chất lượng theo Công văn số 960/BVNĐ1-QLCL ngày 12/7/2023.

Từ năm 2022, ứng dụng đánh giá chất lượng (AppTCCLBV34) được phát triển nhằm đơn giản hoá hồ sơ và quá trình đánh giá nội bộ.

Diễn đàn cải tiến chất lượng:

Diễn đàn Cải tiến chất lượng - An toàn người bệnh là sinh hoạt thường kỳ dành cho Mạng lưới Quản lý chất lượng - An toàn người bệnh. Diễn đàn thường tổ chức định kỳ mỗi quý. Đây là cơ hội để các thành viên trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm cải tiến, những sáng kiến về an toàn người bệnh giữa các khoa. 

Diễn đàn lần thứ 32 được tổ chức trong tháng 3/2023 với chủ đề: Thực hành 5S trong quản lý  thuốc và vật tư y tế.

Diễn đàn lần thứ 33 nhân dịp Tuần lễ kỷ niệm Ngày An toàn người bệnh Thế giới lần thứ 5 dự kiến tổ chức ngày 13/9/2023.

Hội thi sản phẩm sáng kiến - cải tiến tiêu biểu:

Hội thi sản phẩm sáng kiến - cải tiến chất lượng tiêu biểu đã trở thành ngày hội thường niên tại bệnh viện trong vài năm qua. Đây là dịp đặc biệt để các nhóm cải tiến giới thiệu các sản phẩm mà họ đã dành nhiều tâm huyết trong năm cho các khoa, phòng khác nhằm nhân rộng mô hình.

Hội thi lần thứ 5 sẽ tiếp tục được tổ chức thường niên vào tháng 12/2023. Xem lại sản phẩm dự thi các năm của Hội thi tại đây

[Cập nhật ngày 26/7/2023]

Đề án & hoạt động cải tiến

Nhằm thúc đẩy hoạt động cải tiến, từ năm 2020 Phòng Quản lý chất lượng đã triển khai hoạt động hỗ trợ kỹ thuật cho các nhóm cải tiến từ giai đoạn xây dựng đề án, triển khai thực địa, phân tích số liệu & điều chỉnh.

Các khoa, phòng đăng ký lịch làm việc để được hỗ trợ theo hình thức "cầm tay chỉ việc" vào các buổi chiều thứ Ba-Tư-Năm hàng tuần trên ứng dụng giám sát QTKT.

Trọng tâm các đề án cải tiến giai đoạn 2022-2023 chuyển đổi các hoạt động sang "quá trình số" trong phạm vi toàn viện.

Các đề án, ý tưởng sáng kiến đã và đang triển khai giai đoạn 2022-2023:

[Cập nhật: 26/7/2023]