Thiết kế ứng dụng

Nhằm phát triển kỹ năng hỗ trợ để làm việc hiệu quả, tiết kiệm thời gian và tăng năng suất lao động cho thành viên Mạng lưới QLCL-ATNB, bệnh viện Nhi đồng 1 tổ chức tập huấn thiết kế ứng dụng dành cho thành viên của Mạng lưới QLCL-ATNB, nhân viên khác của các khoa phòng và nhân viên tại các cơ sở y tế khác có nhu cầu:

1.  Mục tiêu & nội dung:

  - Mục tiêu:

o  Định hướng tự phát triển ứng dụng dựa vào phân tích quá trình công việc.

o  Thực hành thiết kế ứng dụng phục vụ trực tiếp công việc của người học.

  - Nội dung tập huấn: chủ đề ưu tiên trong khóa học (Xem chi tiết tại phụ lục I).

o  Ứng dụng quản lý công việc, hoạt động cá nhân (chọn lựa thay thế cho việc sử dụng Excel hoặc Google sheet).

o  Ứng dụng thu thập dữ liệu (khảo sát, nghiên cứu, cải tiến/sáng kiến) và quản lý thực hiện, quản lý và tổng hợp dữ liệu tự động.

2.  Đối tượng tham dự, HDV và hướng dẫn dành cho người học:

  -  Đối tượng tham dự và hướng dẫn dành cho người học:

o  Thành viên Mạng lưới QLCL-ATNB và nhân viên khác có nhu cầu. Học viên ngoài bệnh viện có thể đăng ký học trực tuyến. Đăng ký trực tuyến trên trang Đào tạo Cải tiến chất lượng (Ưu tiên thành viên Mạng lưới và người đăng ký trước cho đến khi đủ số lượng theo kế hoạch: 10 người trực tiếp, 100 người trực tuyến).

o  Mỗi học viên cần đăng ký 1 tài khoản Gmail để sử dụng trong quá trình thiết kế ứng dụng (khuyến khích tạo 1 Gmail khác với email sử dụng cá nhân).

  -  Hướng dẫn viên:

o  CN. Lê Thị Thu Thúy – Phòng Quản lý chất lượng

o  Ths.BS. Đỗ Văn Niệm – TP. Quản lý chất lượng

  -  Quản lý khoá học:

o  Đơn vị Đào tạo liên tục cập nhật điểm học hỏi liên tục theo danh sách học viên do phòng QLCL cung cấp cho học viên của bệnh viện Nhi đồng 1.

o  Khóa học không cấp chứng nhận đào tạo. Nhân viên bệnh viện Nhi đồng 1 tham gia và đạt yêu cầu được xác nhận để tính điểm học hỏi liên tục theo quy định hiện hành.

3.  Thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức tập huấn:

  - Hình thức: Kết hợp (xem điểm/giờ đào tạo chi tiết theo phần)

o  Trực tiếp tại hội trường kết hợp trực tuyến Zoom QLCL-ATNB

o  Người học thực hành thiết kế và giải đáp vướng mắc vào buổi học tiếp theo.

  - Thời gian: 13 giờ 30 – 15 giờ (mỗi tuần 1 buổi, chiều thứ Năm).

  - Địa điểm (Host): Phòng QLCL (HT1) và Zoom QLCL-ATNB. 


Xem chi tiết Kế hoạch và chương trình học tại đây.