DIỄN ĐÀN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG - ATNB LẦN THỨ 33

Diễn đàn CTCL – ATNB là sự kiện thường xuyên của Mạng lưới Quản lý chất lượng – An toàn người bệnh, được tổ chức định kỳ mỗi quý. Đây là nơi để các nhóm cải tiến – sáng kiến chia sẻ kinh nghiệm triển khai các hoạt động cải tiến và giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu đã áp dụng thực tiễn.

Diễn đàn lần thứ 33 là một phần trong chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày An toàn người bệnh Thế giới lần thứ 5.

Ban tổ chức trân trọng kính mời Trưởng/Phó khoa, phòng, Điều dưỡng trưởng, Kỹ thuật viên trưởng, thành viên Mạng lưới QLCL – ATNB và toàn thể quý đồng nghiệp trong và ngoài bệnh viện có nhu cầu đăng ký tham dự:

Thời gian: 12 giờ 45, thứ Tư ngày 13/9/2023

Địa điểm: Hội trường giao ban bệnh viện (Hội trường AB).

Xem chi tiết thông tin về Diễn đàn lần thứ 33 tại đây.

Ban Tổ chức Diễn đàn Cải tiến chất lượng - An toàn người bệnh BV. Nhi đồng 1

[Tin đăng ngày 07:30 ngày 29-08-2023]

HÌNH ẢNH DIỄN ĐÀN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG LẦN THỨ 33