DIỄN ĐÀN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG - ATNB LẦN THỨ 36

Tiếp tục chuỗi sự kiện hướng đến Ngày An toàn người bệnh Thế giới lần thứ 6 (17-9-2024), Bệnh viện Nhi đồng 1 thông báo tổ chức Diễn đàn Cải tiến chất lượng - An toàn người bệnh lần thứ 36 với chủ đề: Bài học kinh nghiệm duy trì chương trình 8S cấp khoa và Định hướng hoạt động đổi mới - sáng tạo vào lúc 13 giờ, ngày 22/05/2024 tại Hội trường AB. 

Ban Tổ chức trân trọng kính mời lãnh đạo bệnh viện và các khoa, phòng; thành viên mạng lưới QLCL-ATNB và toàn thể nhân viên bệnh viện tham dự.

Xem chi tiết thông tin về sự kiện tại đây.

Ban Tổ chức Diễn đàn Cải tiến chất lượng - An toàn người bệnh BV. Nhi đồng 1

[Tin đăng ngày 13:10 ngày 16-05-2024]

HÌNH ẢNH PHẦN KHAI MẠC DIỄN ĐÀN LẦN THỨ 35

CHƯƠNG TRÌNH DIỄN ĐÀN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG LẦN THỨ 36