Giới thiệu và hướng dẫn: 

PDCA là phương pháp tiếp cận hiệu quả để thực hành cải tiến chất lượng dịch vụ dựa trên công việc. Đây là chuyên đề mở đầu và cũng là chuyên đề mang tính nền tảng của chuỗi chuyên đề liên quan được giới thiệu ở đây. Bạn nên hoàn thành chuyên đề này trước để có được cái nhìn tổng quan về tiến trình cải tiến, trước khi học các chuyên đề tiếp theo.

Sau khi hoàn thành phần lý thuyết của chuyên đề này, bạn cần chọn một vấn đề ưu tiên, hiện có ở nơi mình làm việc để thực hành lập đề án cải tiến theo biểu mẫu và các hướng dẫn ở phần học liệu trong bài giảng, rồi triển khai. Cần lưu ý rằng, không ai có thể có được kỹ năng cải tiến trên giảng đường, nó chỉ hình thành trong hoạt động thực tiễn mà thôi.

Để tham dự bài giảng trực tuyến, bạn cần đăng ký tham dự để nhận mật khẩu mở bài giảng. Tài liệu hướng dẫn tiếp cận cải tiến theo chu trình PDCA, trích từ "Tài liệu đào tạo cải tiến chất lượng bệnh viện", được trình bày ở phần tiếp theo. Tổng quan chung về phương pháp nghiên cứu trong cải tiến chất lượng có thể tham khảo thêm tại đây.

Chương trình và tài liệu đào tạo cấp chứng chỉ chuyên đề PDCA (gồm phần cơ bản: 24 giờ và nâng cao: 88 giờ) đã được Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh phê duyệt theo Quyết định số 2026/QĐ-SYT ngày 06/05/2022. Các cơ sở y tế có nhu cầu mở khóa đào tạo vui lòng liên lạc: Đơn vị Đào tạo - Bệnh viện Nhi đồng 1 (Gọi tổng đài số: (028) 39271119 và chọn số 0 để gặp tổng đài viên hỗ trợ chuyển số nội bộ). Học viên đăng ký tham gia các khóa học xem thông tin trên trang chủ hoặc trang tin nội bộ https://nhidong.org.vn/Index.aspx.

LƯU Ý: Để xem bài giảng toàn màn hình, chọn "Xem BG trên NhidongHost" hoặc mở bài giảng bằng trình duyệt Firefox --> "nhấp chuột phải trên bài giảng --> This Frame --> Open Frame..." (nếu mở bài giảng trên máy tính).

P-Chart

Công cụ phân tích dữ liệu chuỗi nâng cao nhằm đánh giá khuynh hướng chỉ số

Chỉ số chất lượng

Thước đo quan trọng giúp nhóm can thiệp đánh giá hiệu quả hoạt động cải tiến

Run Chart

Công cụ cơ bản phân tích dữ liệu chuỗi thời gian nhằm đánh giá khuynh hướng chỉ số

Pareto Chart

Công cụ phân tích dữ liệu phân nhóm thường dùng trong ra quyết định theo ưu tiên