Giới thiệu và hướng dẫn:

Do số lượng học viên đăng ký nhiều hơn dự kiến (mỗi khoa 5 người), Ban Tổ chức quyết định mở thêm kênh tiếp cận bài giảng trên Trang đào tạo này các bài giảng của khóa học Giao tiếp nghề nghiệp - An toàn sử dụng thuốc.

Các Anh, Chị đã đăng ký tham gia trên ứng dụng, nhưng chưa được kích hoạt tài khoản vào Ứng dụng đào tạo trực tuyến có thể tham dự tại đây. LƯU Ý: Chỉ những Anh, Chị có tên ở danh sách đăng ký tham dự khóa học trên ứng dụng mới được công nhận kết quả, do trang này không thực hiện chức năng quản lý học viên.

Liên kết vào bài kiểm tra ở cuối trang này.

Thông tin về mật khẩu vào bài kiểm tra trong quá trình học đã được thông báo trên Ứng dụng Đào tạo trực tuyến. Thời gian học: Cần hoàn thành trước 11 giờ ngày 03/11/2022 để đủ điều kiện kiểm tra cuối khóa vào ngày 04/11/2022.

BÀI GIẢNG GIAO TIẾP NGHỀ NGHIỆP

LỒNG GHÉP MÔ THỨC AIDET VÀO QUY TRÌNH CHĂM SÓC

LẤY MÁU XÉT NGHIỆM

HƯỚNG DẪN HẠ SỐT

PHÁT THUỐC TẠI KHOA LÂM SÀNG

BÀI GIẢNG AN TOÀN NGƯỜI BỆNH

AN TOÀN SỬ DỤNG THUỐC TIÊM

LIÊN KẾT VÀO BÀI KIỂM TRA