Giới thiệu và hướng dẫn

Đây là phần tiếp nối, bổ sung chuyên đề PDCA trong chuỗi chuyên đề về cải tiến chất lượng dựa trên công việc. Nếu bạn chưa hoàn thành chuyên đề PDCA thì nên trở lại học chuyên đề này, trước khi tiếp tục các chuyên đề tiếp theo.

Cần lưu ý rằng, chuyên đề này đề cập chủ yếu đến chỉ số chất lượng trong bối cảnh cải tiến. Chỉ số chất lượng sử dụng trong kiểm soát và đảm bảo chất lượng không được trình bày ở đây.

Để tham dự bài giảng trực tuyến, bạn cần đăng ký tham dự để nhận mật khẩu mở bài giảng. Tài liệu hướng dẫn thực hành chỉ số chất lượng, trích từ "Tài liệu đào tạo cải tiến chất lượng bệnh viện" được trình bày ở phần tiếp theo, được trình bày ở phần tiếp theo. 

Chương trình và tài liệu đào tạo cấp chứng chỉ chuyên đề Công cụ Quản lý chất lượng bệnh viện (gồm phần cơ bản: 24 giờ và nâng cao: 55 giờ) đã được Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh phê duyệt theo Quyết định số 2026/QĐ-SYT ngày 06/05/2022. Các cơ sở y tế có nhu cầu mở khóa đào tạo vui lòng liên lạc: Đơn vị Đào tạo - Bệnh viện Nhi đồng 1 (Gọi tổng đài số: (028) 39271119 và chọn số 0 để gặp tổng đài viên hỗ trợ chuyển số nội bộ). Học viên đăng ký tham gia các khóa học xem thông tin trên trang chủ hoặc trang tin nội bộ https://nhidong.org.vn/Index.aspx.

LƯU Ý: Để xem bài giảng toàn màn hình, chọn "Xem BG trên NhidongHost" hoặc mở bài giảng bằng trình duyệt Firefox --> "nhấp chuột phải trên bài giảng --> This Frame --> Open Frame..." (nếu mở bài giảng trên máy tính).

PDCA

Tiếp cận hiệu quả để thực hành cải tiến chất lượng dịch vụ dựa trên công việc

P-chart

Công cụ phân tích dữ liệu chuỗi nâng cao nhằm đánh giá khuynh hướng chỉ số

Run Chart

Công cụ phân tích dữ liệu chuỗi thời gian nhằm đánh giá khuynh hướng chỉ số

Pareto Chart

Công cụ phân tích dữ liệu phân nhóm thường dùng trong ra quyết định theo ưu tiên