HƯỚNG DẪN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN PHÒNG, CHỐNG COVID-19

TÀI LIỆU TẬP HUẤN TRIỂN KHAI QUY TRÌNH TỔ CHỨC THU DUNG ĐIỀU TRỊ VÀ PHÒNG CHỐNG COVID-19

  1. Quy trình tổ chức thu dung điều trị, quản lý người bệnh và phòng chống dịch COVID-19 (P-COVID19-100)

  2. Hướng dẫn truy vết & Tiêu chuẩn xác định các nhóm tiếp xúc, nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 (I-COVID19-01)

  3. Hướng dẫn quản lý người bệnh nội trú (I-COVID19-02)

  4. Hướng dẫn xử trí chi tiết người nhiễm, nghi nhiễm SARS-CoV-2 (I-COVID19-03)

  5. Lưu đồ sàng lọc, tiếp nhận, phân nhóm điều trị và chuyển người nhiễm SARS-CoV-2 (I-COVID19-04)

  6. Hướng dẫn xử trí tình huống xuất hiện F0 mới ở khoa lâm sàng (I-COVID19-05)

  7. Hướng dẫn xử trí người nhiễm, nghi nhiễm SARS-CoV-2 và người tiếp xúc gần điều trị ngoại trú (I-COVID19-06)

  8. Hướng dẫn chọn phương tiện phòng hộ cá nhân phù hợp vị trí việc làm và nguy cơ lây nhiễm (I-COVID19-08)

  9. Hướng dẫn tổ chức phẫu thuật cho người nhiễm, nghi nhiễm SARS-CoV-2 (I-COVID19-09)

  10. Hướng dẫn đánh giá, QLNC cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 và QL người nhiễm, tiếp xúc gần là NVYT (I-COVID19-10)