Thông tin phản hồi

Thông tin liên lạc:

  • Phòng Quản lý chất lượng, bệnh viện Nhi đồng 1

  • Địa chỉ: Số 341 Sư Vạn Hạnh, P10, Q10, TP. Hồ Chí Minh (vào cổng số 3)

  • Thư điện tử (E-mail): pqlcl.ch1@gmail.com hoặc p.qlcl@nhidong.org.vn

  • Điện thoại: (028) 3927 1119 (Số nội bộ: 310) trong giờ làm việc

(8:00-16:00, thứ Hai đến thứ Sáu)

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN

Ths.BS. Đỗ Văn Niệm, Giảng viên

CN. YTCC. Lê Thị Thu Thuý, Phụ trách tổ chức đào tạo

Ths.Bs. Đỗ Văn Niệm

CN. YTCC. Lê Thị Thu Thuý

Bs.CK2. Lê Minh Lan Phương

CN.YTCC. Lê Thị Trúc

Ths. Đoàn Phương Tuyết Nhung

CN.YTCC. Lê Thị Châu