KIOSK KHẢO SÁT TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG

GIỚI THIỆU

Ki-ốt khảo sát trải nghiệm khách hàng DESAT (Daily customer's Experience Surveillance and Analysis Tools) là công cụ do nhóm sáng kiến Phòng Quản lý chất lượng - BV. Nhi đồng 1 phát triển năm 2019.

Sản phẩm gồm ứng dụng khảo sát trực tuyến, mã phân tích bằng ngôn ngữ R và hướng dẫn sử dụng, quy trình phân tích dữ liệu và truy vết thông tin để xử lý các tình huống trải nghiệm kém được phát hiện ngay trong ngày.

Công cụ này hỗ trợ cho các trưởng khoa, điều dưỡng trưởng phát hiện nhanh chóng những vấn đề ảnh hưởng chất lượng dịch vụ của khoa mình ngay trong ngày, thông qua kisok khảo sát ở ngay khu vực cung cấp dịch vụ, đúng như tên gọi của nó (máy đo độ KHÔNG BÃO HOÀ OXY của khoa lâm sàng).