Sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân

PHƯƠNG TIỆN PHÒNG HỘ CÁ NHÂN

Có nhiều phương tiện phòng hộ cá nhân, mà bạn có thể cần dùng, dựa trên mức rủi ro của từng hoạt động và môi trường làm việc. Bạn nên bắt đầu bằng việc đánh giá mức rủi ro trước khi vào làm việc và tự chọn phương tiện phòng hộ phù hợp theo hướng dẫn của bệnh viện.

TẬP HUẤN

SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN PHÒNG HỘ CÁ NHÂN:

Nếu chưa chắc chắn về kỹ năng sử dụng các bộ phương tiện phòng hộ khác nhau, bạn nên xem lại các hướng dẫn tại đây.

Nguồn tài liệu: Bệnh viện Nhi đồng 1 (khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn và Đơn vị Đào tạo)

  1. Hướng dẫn mặc và tháo phương tiện phòng hộ (bộ quần áo liền, mang 2 găng)

  2. Hướng dẫn mặc và tháo phương tiện phòng hộ (bộ quần áo liền, mang 1 găng)

  3. Hướng dẫn mặc và tháo phương tiện phòng hộ (bộ rời)

HƯỚNG DẪN DÀNH CHO HỌC VIÊN:

Bạn CẦN XEM KỸ cả 3 video về PPE TRƯỚC KHI thực hiện bài kiểm tra trắc nghiệm để tự kiểm tra kiến thức (Bài kiểm tra chỉ được tính điểm nếu hoàn thành trước ngày 23/7/2021). Lưu ý: CHỈ ĐƯỢC THỰC HIỆN KIỂM TRA 1 LẦN.