HƯỚNG DẪN DÀNH CHO NGƯỜI HỌC

Phần đào tạo này chỉ dành cho nhân viên y tế bệnh viện Nhi đồng 1 (bao gồm cả bác sỹ nội trú và cán bộ giảng có tham gia hoạt động khám, chữa bệnh tại bệnh viện). Khoá đào tạo được tổ chức từ nay đến hết ngày 22/4/2022. Liên hệ trưởng khoa, hoặc điều dưỡng trưởng của mình để được cấp mật khẩu mở bài giảng. Thông tin chi tiết về khoá đào tạo đã được chuyển đến các khoa, phòng theo Kế hoạch 57/KH-BVNĐ1 ngày 18/3/2022 qua thư điện tử.

Người học không cần đăng ký trước khi bắt đầu học, nhưng cần phải điền đủ thông tin cá nhân và địa chỉ email chính xác trong quá trình kiểm tra để nhận kết quả bài làm và có cơ sở xét hoàn thành đào tạo.

Cần hoàn thành 4 phần kiểm tra giữa bài và bài kiểm tra cuối khoá để được xét hoàn thành đào tạo. Nếu bài kiểm tra cuối khoá chưa đạt yêu cầu, bạn cần phải lặp lại toàn bộ quá trình học.