CÁC SẢN PHẨM DỰ THI & TRIỂN LÃM NĂM 2022 (Hội thi lần thứ 4)

Mã số bình chọn: MS-01

Tác giả: Mã Phương Hạnh, khoa Sốt xuất huyết

Mã số bình chọn: MS-02

Tác giả: Hồ Vân Phụng, khoa Răng Hàm Mặt

Mã số bình chọn: MS-03

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Anh, Nguyễn Ái Trâm Anh, khoa Mắt

Mã số bình chọn: MS-04

Tác giả: Chu Văn Thành, Võ Thị Thanh Quý - Phòng CTXH, Phạm Mạnh Tiến - Khoa Xquang

Mã số bình chọn: MS-05

Tác giả: Trương Hữu Khanh, Chu Văn Thành, Nguyễn Thanh Huy - Phòng CTXH

Mã số bình chọn: MS-06

Tác giả: Lê Thị Châu, phòng QLCL

Mã số bình chọn: MS-07

Tác giả: Lê Thị Trúc, phòng QLCL

Mã số bình chọn: MS-08

Tác giả: Nguyễn Thị Rảnh, Nguyễn Thị Nguyên Hoa, Trần Thị Vạn Hòa - Công Đoàn bệnh viện

Mã số bình chọn: MS-09

Tác giả: Hồ Vân Phụng, khoa Răng Hàm Mặt

Mã số bình chọn: MS-10

Tác giả: Phạm Chí Hùng, Khoa Xét nghiệm Sinh hóa

Mã số bình chọn: MS-11

Tác giả: Lê Thị Thu Thúy, phòng Quản lý chất lượng

Mã số bình chọn: MS-12

Tác giả: Nguyễn Ngọc Minh Châu, khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Mã số bình chọn: MS-13

Tác giả: Phú Quốc Việt, khoa Tai mũi họng

Mã số bình chọn: MS-14

Tác giả: Lê Minh Cường, Khoa Thận - Nội tiết

Mã số bình chọn: MS-15

Tác giả: Lê Trần Hải Yến - Khoa Sơ sinh 2, Chuyển hóa - Di truyền

Mã số bình chọn: MS-16

Tác giả: Đoàn Phương Tuyết Nhung, phòng Quản lý chất lượng

Mã số bình chọn: MS-17

Tác giả: Huỳnh Tô Hải, khoa PT-GMHS

Mã số bình chọn: MS-18

Tác giả: Đỗ Thị Phương Nga, khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Mã số bình chọn: MS-19

Tác giả: Hà Văn Lượng, khoa PT-GMHS

Mã số bình chọn: MS-20

Tác giả: Lê Thị Thu Thúy, phòng Quản lý chất lượng

Mã số bình chọn: MS-21

Tác giả: Nguyễn Thị Bích Nga, khoa Dược

Mã số bình chọn: MS-22

Tác giả: Nguyễn Ngọc Tuyền, khoa Nội tổng quát 1

Mã số bình chọn: MS-23

Tác giả: Lê Thị Trúc, phòng Quản lý chất lượng