SẢN PHẨM NHÓM 1: GIẢM THỜI GIAN CHỜ

Mã số bình chọn: MS-08

Tác giả: Trần Châu Bích Thủy, Khoa Xét nghiệm huyết học