SẢN PHẨM NHÓM 1: GIẢM THỜI GIAN CHỜ

Mã số bình chọn: MS-02

Tác giả: Hồ Vân Phụng, khoa Răng Hàm Mặt

Mã số bình chọn: MS-10

Tác giả: Phạm Chí Hùng, Khoa Xét nghiệm Sinh hóa

Mã số bình chọn: MS-14

Tác giả: Lê Minh Cường, Khoa Thận - Nội tiết