SẢN PHẨM NHÓM 2: HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC

Mã số bình chọn: MS-01

Tác giả: Đỗ Thị Phương Nga, Nguyễn Ngọc Minh Châu, Nguyễn Khánh Linh

Mã số bình chọn: MS-10

Tác giả: Văn Công Trường, khoa Sơ sinh

Mã số bình chọn: MS-13

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, khoa Sơ sinh 2 - Chuyển hóa, Di truyền

Mã số bình chọn: MS-14

Tác giả: khoa Sơ sinh 2 - Chuyển hóa, Di truyền

Mã số bình chọn: MS-17

Tác giả: Trà Thanh Tâm, khoa VLTL-PHCN