SẢN PHẨM NHÓM 4: AN TOÀN HƠN

Mã số bình chọn: MS-09

Tác giả: Võ Quốc Chuyển, khoa Tiêu hóa

Mã số bình chọn: MS-11

Tác giả: Bạch Lê Thúy Ngân, khoa CĐHA-Xquang

Mã số bình chọn: MS-18

Tác giả: Nguyễn Thị Kim Oanh, khoa NTQ2-Hô hấp

Mã số bình chọn: MS-19

Tác giả: Nguyễn Thị Yến Nhi, Khoa Chẩn đoán hình ảnh-Siêu âm