SẢN PHẨM NHÓM 5: SỐ HOÁ & GIẢI PHÁP QUẢN LÝ

Mã số bình chọn: MS-06

Tác giả: Lê Thị Châu, phòng QLCL

Mã số bình chọn: MS-07

Tác giả: Lê Thị Trúc, phòng QLCL

Mã số bình chọn: MS-18

Tác giả: Đỗ Thị Phương Nga, khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Mã số bình chọn: MS-21

Tác giả: Nguyễn Thị Bích Nga, khoa Dược