CÁC SẢN PHẨM DỰ THI & TRIỂN LÃM NĂM 2022 (Hội thi lần thứ 3)

Mã số bình chọn: MS-01

Tác giả: Lê Thị Châu, phòng QLCL

Mã số bình chọn: MS-02

Tác giả: Lê Thị Châu, phòng QLCL

Mã số bình chọn: MS-03

Tác giả: Trần Thị Hồng Hương, phòng Điều dưỡng

Mã số bình chọn: MS-04

Tác giả: Phạm Đoàn Tấn Tài, khoa TMH

Mã số bình chọn: MS-05

Tác giả: Đinh Tấn Phương, khoa Cấp cứu

Mã số bình chọn: MS-06

Tác giả: Trần Ngọc Kim Anh, khoa Sốt xuất huyết

Mã số bình chọn: MS-07

Tác giả: Lê Thị Thanh Thuỷ, khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Mã số bình chọn: MS-08

Tác giả: Lê Thị Ngọc Lan, khoa Ngoại tổng hợp

Mã số bình chọn: MS-09

Tác giả: Vũ Hà Phương, khoa Sơ sinh

Mã số bình chọn: MS-10

Tác giả: Nguyễn Khánh Linh, Khoa Cấp cứu

Mã số bình chọn: MS-11

Tác giả: Trần Trọng Tín, Khoa Cấp cứu

Mã số bình chọn: MS-12

Tác giả: Trần Thị Thanh Thư, khoa Cấp cứu

Mã số bình chọn: MS-13

Tác giả: Lê Thị Thu Thuý, phòng Quản lý chất lượng

Mã số bình chọn: MS-14

Tác giả: Đoàn Phương Tuyết Nhung, phòng Quản lý chất lượng

Mã số bình chọn: MS-15

Tác giả: Đoàn Phương Tuyết Nhung, Phòng Quản lý chất lượng

Mã số bình chọn: MS-16

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, khoa Sơ sinh 2 - Chuyển hoá di truyền

Mã số bình chọn: MS-17

Tác giả: Đỗ Minh Hùng, khoa Cấp cứu

Mã số bình chọn: MS-18

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Duy, khoa Hồi sức sơ sinh

Mã số bình chọn: MS-19

Tác giả: Nguyễn Thị Bích Nga, khoa Dược

Mã số bình chọn: MS-20

Tác giả: Hà Văn Lượng, khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức

Mã số bình chọn: MS-21

Tác giả: Châu Tố Uyên, BCH Đoàn thanh niên