CÁC SẢN PHẨM DỰ THI & TRIỂN LÃM NĂM 2023 (Hội thi lần thứ 5)

Sản phẩm triển lãm, không dự thi

Tác giả: Ban Quản lý sử dụng kháng sinh

Sản phẩm triển lãm, không dự thi

Tác giả: Nhóm thực hiện Đề án chuyển đổi số trong Quản lý chất lượng

Mã số bình chọn: MS-01

Tác giả: Nguyễn Ngọc Minh Châu, khoa KSNK

Mã số bình chọn: MS-02

Tác giả: Lê Thị Thu Thúy, phòng QLCL

Mã số bình chọn: MS-03

Tác giả: Đỗ Thị Minh Thư, phòng CNTT

Mã số bình chọn: MS-04

Tác giả: Lê Thị Thu Thúy, phòng QLCL

Mã số bình chọn: MS-05

Tác giả: Lê Thị Châu, phòng QLCL

Mã số bình chọn: MS-06

Tác giả: Chu Văn Thành, phòng CTXH

Mã số bình chọn: MS-07

Tác giả: Nguyễn Hoàng Phương, khoa Xét nghiệm huyết học

Mã số bình chọn: MS-08

Tác giả: Trần Châu Bích Thủy, khoa Xét nghiệm huyết học

Mã số bình chọn: MS-09

Tác giả: Hoàng Lê Phúc-Võ Quốc Chuyển, khoa Tiêu hóa

Mã số bình chọn: MS-10

Tác giả: Văn Công Trường, khoa Sơ sinh

Mã số bình chọn: MS-11

Tác giả: Bạch Lê Thúy Ngân, khoa CĐHA-Xquang

Mã số bình chọn: MS-12

Tác giả: Nguyễn Bảo Lâm, phòng KHTH

Mã số bình chọn: MS-13

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, khoa Sơ sinh 2-Chuyển hóa, Di truyền

Mã số bình chọn: MS-14

Tác giả: Khoa Sơ sinh 2 - Chuyển hóa, Di truyền

Mã số bình chọn: MS-15

Tác giả: Võ Đức Trí, khoa Sơ sinh

Mã số bình chọn: MS-16

Tác giả: Trần An Hải Đăng, khoa Điều trị trong ngày

Mã số bình chọn: MS-17

Tác giả: Trà Thanh Tâm, khoa Vật lý trị liệu-Phục hồi chức năng

Mã số bình chọn: MS-18

Tác giả: Nguyễn Thị Kim Oanh, khoa Nội tổng quát 2 - Hô hấp

Mã số bình chọn: MS-19

Tác giả: Nguyễn Thị Yến Nhi, khoa CĐHA-Siêu âm

Mã số bình chọn: MS-20

Tác giả: Trương Hữu Khanh, Nguyễn Thị Thùy Dương - Phòng CTXH

Mã số bình chọn: MS-21

Tác giả: Đoàn Phương Tuyết Nhung, phòng QLCL

Mã số bình chọn: MS-22

Tác giả: Lê Thị Trúc, phòng QLCL